Wilma Karels | Patchwork & Quilten

Op quiltvakantie naar de Amish

Auteur: Laura Strating-Janssens, Amersfoort

Ze verplaatsen zich met paard en wagen.
Auto, elektriciteit, radio en telefoon zijn volstrekt taboe.
De Amish houden zich verre van de wereld om hen heen.
En niet zonder reden.
„We proberen Gods wil te doen – op de meest eenvoudige manier.”

Vervolgingen in Europa

De Amish scheidden zich in 1693 van de wederdopers af. Onder druk van zware vervolgingen in Europa emigreerden ze, voornamelijk in de achttiende en de negentiende eeuw, naar Amerika. Hun gemeenschap telt tegenwoordig zo’n 225.000 leden, verspreid over meer dan twintig staten in Noord-Amerika.

Tradities

Te midden van een hypermoderne samenleving zijn de Amish erin geslaagd hun eeuwenlange tradities grotendeels te behouden.

Geen moderne techniek

Behendig stuurt Jake Esh zijn buggy het erf op. Het paard wordt uitgespannen en de wagen verdwijnt onder de amishversie van een carport. Eenmaal in huis stookt Esh de houtkachel op, om de ijzige temperatuur het hoofd te bieden. Centrale verwarming is een onbekend fenomeen bij de amish, evenals veel andere moderne verworvenheden.

De Spartaans ingerichte woning van Jake en Anna wordt uitsluitend door gaslampen verlicht. Voor dringende telefoongesprekken of noodzakelijk vervoer over langere afstanden, moet hij naar buiten.

Dicht bij de Bijbel

„We leven zo dicht mogelijk bij de Schrift”, legt Jake uit. Nadenkend plukt hij aan zijn weelderige baard, een typisch uiterlijk kenmerk van getrouwde amishmannen. „In de Bijbel staat duidelijk dat wij wel ín de wereld leven, maar niet ván deze wereld zijn, en de wereld ook niet gelijkvormig moeten worden.

Afleiden van wezenlijke dingen

Zaken als elektriciteit, televisie, telefoon en auto leiden onze aandacht alleen maar van de wezenlijke dingen af. Ze gaan heel gemakkelijk je leven beheersen. Daarom houden wij ze bewust buiten de deur. We proberen Gods wil te doen – op de meest eenvoudige manier.”

Quiltvakantie Amish

Wilt u ook kennis maken met de Amish, hun levenswijze en tradities, waaronder die van het quilten? U kunt met ons mee naar Pennsylvania, de bakermat van de Amish!
In kleine groepjes (ongeveer 8 personen) ontdekken we de rust van hun levenswijze.

Kijk voor meer informatie op de website onder “”quiltreizen” (speciaal voor quilters) of informeer naar de mogelijkheden om met uw eigen groep op reis te gaan onder deskundige begeleiding!

Terug naar overzicht