Wilma Karels | Patchwork & Quilten

Opportunity Quilt

Een term die gebruikt wordt door Gildes en quiltgroepen om een quilt te beschrijven die uitgeloot is voor een tentoonstelling.

Terug naar overzicht