Wilma Karels | Patchwork & Quilten

Van applicatiequilts naar geometrische vormen

Applicatiequilts zijn al lange tijd populair. Baltimore quilts zijn bijzondere applicatie quilts. Maar het bleef niet bij deze vormen. Naderhand kwamen er meer geometrische vormen in zwang. Lees er over op deze pagina.

In de negentiende eeuw bleef men applicatiequilts maken. Er werden toen wel meer kleine dessins gebruikt. De vrouwen die de quilts maakten, ontwierpen vaak hun eigen patchwork patronen. Dit waren vooral bloemen en bladeren. Deze quiltmotieven waren ook erg geschikt om in een applicatiequilt te verwerken.
Vooral in het zuiden van Amerika werd deze techniek veel gebruikt. Doordat er in die regio een milder klimaat heerste, had men minder quilts nodig. De quilts die men dan maakte, konden de volle aandacht krijgen. Men besteedde dan extra aandacht aan het fijne handwerk. Dit werd overigens vaak ook door slavinnen gedaan.

Baltimore quilts

Een bijzondere vorm van appliqueren vond zijn oorsprong in Baltimore. Daar zijn de zogenaamde ‘Baltimore album quilts’ ontstaan. Dit was in de jaren 1845 – 1855. Een Baltimore quilt is een quilt die als het ware een verhaal vertelt. De quilts werden samengesteld uit verschillende blokken. Deze blokken waren opgebouwd uit patchwork patronen die vervolgens uit vaak wel honderden stukjes waren samengesteld. De afbeeldingen op de Baltimore album quilts waren vaak bloemen in vazen en kransen, fruit in manden, vogels, gebouwen etc.
Rood is een veelgebruikte kleur in de Baltimore album quilt. Hieraan werd vaak blauw en geel in kleine hoeveelheden toegevoegd. Deze felle kleuren en de drukke taferelen, maken de Baltimore album quilts tot hele bijzondere quilts. Het is echt een apart ‘hoofdstuk’ in de Amerikaanse geschiedenis van het patchwork en quilten.

Blokken

Het feit dat veel quilts uit blokken bestaan, heeft ook zijn reden. Het werken met blokken is in Amerika ontstaan. De Amerikanen hebben de neiging om efficiënt en makkelijk te werken. Men ontdekte dat het werken met blokken minder omslachtig was en dat je dan minder ruimte nodig had.

Sterren quilt

Er is dus een overgang geweest van de medallion quilt naar de blokken quilt. In deze overgangsperiode werden er quilts gemaakt met een grote ster in het midden. Dergelijke quilts werden uitgevoerd met een brede rand. Dit was zo rond het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw.
In de overgangsperiode was het medallion dus een ster. De vlakken rond de achtpuntige ster werden dan vervolgens opgevuld met applicaties. Deze ster is nog steeds erg populair in de huidige quilts.

Geometrische quilts

Na deze periode kwam de quilt met geometrische vormen in zwang. Dit was in de jaren dertig van de negentiende eeuw. Een quilt met geometrische vormen leent zich heel goed voor de toepassing van blokken. Er werden steeds blokken gemaakt en deze blokken werden vervolgens verwerkt in een quilt. Ook werden er blokken gemaakt om als voorbeeld van het patroon te dienen. Deze voorbeelden werden dan weer door de vrouwen met elkaar uitgewisseld.

Terug naar overzicht