Wilma Karels | Patchwork & Quilten

Geschiedenis patchwork en quilten

Civil War Quilts

De rol van quilts in de Amerikaanse Burgeroorlog

De rol van vrouwen Welke rol speelden vrouwen en quilts in de Amerikaanse Burgeroorlog? In dit artikel wordt op dit bijzondere thema ingegaan. Onderaan de pagina staan een aantal boeken over de zogenaamde ‘Civil War Quilts‘. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog speelden vrouwen een belangrijke rol. In de jaren 1850 was het helemaal niet zo gebruikelijk […]
bekijken
Doorstikpatronen

De geschiedenis van de Nederlandse quilt – 8

Nieuwe doorstikpatronen: van ruiten naar bloemen Achtste deel in de serie over de geschiedenis van de Nederlandse quilt In het midden van de achttiende eeuw verandert het doorstikwerk geleidelijk. In dit artikel leest u hoe.  Tot nu toe gebruikte men het doorstikwerk vooral voor het aan brengen van bloemmotieven. Rond 1750 wordt doorstikwerk steeds meer […]
bekijken

De geschiedenis van de Nederlandse quilt – 7

5 x hoe dekens werden doorgestikt in de achttiende eeuw Zevende deel in de serie over de geschiedenis van de Nederlandse quilt In alweer het zevende deel van deze serie kijken we nog een laatste keer naar de ontwikkelingen die de Nederlandse quilt doormaakte in de achttiende eeuw. Zoals beloofd leest u in dit artikel […]
bekijken
gequilt jasje - quilten patchwork

De geschiedenis van de Nederlandse quilt – 6

De Nederlandse quilt in de achttiende eeuw Zesde deel in de serie over de geschiedenis van de Nederlandse quilt In eerdere delen van deze serie over de Nederlandse quilt heeft u kunnen lezen over de ontwikkelingen die de quilt doormaakte tot in de achttiende eeuw. In dit artikel kijken we naar een aantal doorgestikte rokken […]
bekijken

De geschiedenis van de Nederlandse quilt – 5

Vijfde deel in de serie over de geschiedenis van de Nederlandse quilt De ontwikkelingen van de quilt in de 18e eeuw en de werkwijze van dekenstiksters In eerdere delen van deze serie over de Nederlandse quilt heeft u kunnen lezen over de vroege geschiedenis van de quilt en over de ontwikkelingen die de quilt doormaakte […]
bekijken

Hoe sits haar intrede deed in de huiskamers

Vierde deel in de serie over de geschiedenis van de Nederlandse quilt Nu u weet hoe sits werd gemaakt en verhandeld, is het interessant om te zien hoe de populaire stofsoort haar intrede deed in de huiskamers. Wie gebruikten of droegen welke producten van sits? En wat ontdekken we over sits in de poppenhuizen van […]
bekijken

De geschiedenis van de Nederlandse quilt – 3

Handel en vervaardiging van sits in de zeventiende eeuw   Derde deel in de serie over de geschiedenis van de Nederlandse quilt In het vorige artikel kon u lezen hoe de nieuwe stof ‘sits’ steeds populairder werd in de loop van de zeventiende eeuw. In dit artikel leest u meer over de handel in en […]
bekijken

De geschiedenis van de Nederlandse quilt – 2

Tweede deel in de serie over de geschiedenis van de Nederlandse quilt Groeiende welvaart De zeventiende eeuw was een periode van groeiende welvaart. Vandaar dat de vraag naar luxe stoffen steeg in West-Europa. Terugkijkend op deze eeuw zien we hoe op steeds meer plekken doorgestikte dekens voorkomen in de interieurs van de gegoede burgerij. Daarnaast […]
bekijken
geschiedenis van patchwork en quilten

De geschiedenis van de Nederlandse quilt – 1

In deze serie van acht artikelen duiken we in de geschiedenis van de Nederlandse quilt, van de vroege geschiedenis tot de twintigste eeuw. In dit eerste deel staat de vroege geschiedenis centraal, de ontwikkeling van quilts tot en met de zestiende eeuw. We beginnen in de tijd van Julius Caesar en zien zo hoe het […]
bekijken

Geschiedenis naaimachine

Door E. de Frel Wie de naaimachine uitgevonden heeft, is niet eenvoudig te zeggen. Er zijn in ieder geval meer dan genoeg kanshebbers op de titel. Het verhaal begint in 1755 in Londen als een Duitse immigrant, Charles Weisenthal, patent aanvraagt op een naald die gebruikt kan worden voor mechanisch naaien. Hij heeft echter geen […]
bekijken

Herleving van het quilten

Na een inzinking komt meestal weer een herleving. En zo is het ook met patchwork en quilten gegaan. Lees op deze pagina over de hernieuwde belangstelling voor patchwork en quilten en de stand van zaken op dit moment. Impuls voor patchwork en quilten In de loop der jaren ontstond er bij kunsthistorici grote belangstelling voor […]
bekijken

Opkomst van de naaimachine en van het quilten

Patchwork en quilten is van oorsprong handwerk. Maar ook bij patchwork en quilten zorgen nieuwe technische mogelijkheden voor veranderingen. Zo doet de naaimachine zijn intrede. Lees er over op deze pagina. Naaimachine Rond 1860 begon de naaimachine in opkomst te komen. Een eerste bekend merk is Singer. Vertegenwoordigers van dat merk gaven vooraanstaande vrouwen een […]
bekijken

Quilten en de Amish

De Amish-people is een groepering in Amerika die dicht bij de Bijbel wil leven. Daar hoort in hun ogen bij dat ze niet meegaan met allerlei technische vernieuwingen. Ze hebben een rijke traditie op het gebied van quilten en patchwork. Op deze pagina leest u er meer over. Amish-people De ‘Amish-people’ is een religieuze groepering […]
bekijken

Quilts met een boodschap

Het is niet altijd gemakkelijk om rechtstreeks te zeggen wat je bedoelt, vooral niet als er gevaar dreigt. Dat zie je ook in de geschiedenis van patchwork en quilten terug. In allerlei omstandigheden werden quilts gebruikt om een boodschap uit te dragen. Lees er over op deze pagina. Hervormingsbewegingen Een quilt is een geschikt medium […]
bekijken

Tradities rond quilten

Quilten is een sociale bezigheid. Dat is ook te zien aan de tradities rond quilten: patchwork rond het huwelijk, vriendschapsquilts en pioniersquilts. Al deze tradities worden op deze pagina beschreven. Quilten en het huwelijk De patchwork techniek is typisch iets wat van generatie op generatie werd overgeleverd. Meisjes werden al heel jong met het quilten […]
bekijken

Van applicatiequilts naar geometrische vormen

Applicatiequilts zijn al lange tijd populair. Baltimore quilts zijn bijzondere applicatie quilts. Maar het bleef niet bij deze vormen. Naderhand kwamen er meer geometrische vormen in zwang. Lees er over op deze pagina. In de negentiende eeuw bleef men applicatiequilts maken. Er werden toen wel meer kleine dessins gebruikt. De vrouwen die de quilts maakten, […]
bekijken

Medallionquilts en de overgang naar blokkenquilts

Als het economisch beter gaat, is dat ook in de hobbys terug te zien. Zo kwam het dat er duurdere stoffen gebruikt werden in de traditie van patchwork en quilten. Wat broderie perse en white work quilts daarmee te maken hebben, leest u op deze pagina. Medallionquilts Aan het eind van de achttiende eeuw werden […]
bekijken

Quilten in Amerika

Patchwork en quilten is in Amerika ontstaan. De Amerikaanse quilt-traditie heeft een belangrijke invloed gehad op de cultuur. Maar wat hebben de Linsey-woolsey’s daar nu mee te maken? Lees het op deze pagina. Amerikaanse quilts Wat geschreven is over de oorsprong van quilten gaat voor een deel over Europa. Maar in Amerika is het quilten […]
bekijken

De oorsprong van het quilten

Hoe is de traditie van het quilten ontstaan? Zelfs de kruistochten hebben aan het decoratief quilten bijgedragen. Quilten werd in oude tijden vooral voor nuttige doeleinden gedaan. Lees op deze pagina hoe het ontstaan is. Lange traditie Het quilten is niet zomaar enkele tientallen jaren geleden uit de lucht komen vallen. Het quilten heeft een […]
bekijken