Wilma Karels | Patchwork & Quilten

Handleiding EQ7

Handleiding EQ7 - lessen
Handleiding EQ7 - lessen
Alle teksten zijn nederlandstalig en voorzien van duidelijke afbeeldingen.
Handleiding EQ7 - lessen
Stapsgewijs krijgt u alle functies van EQ7 onder de knie.
Handleiding EQ7 - lessen
Een nette in drukvorm uitgebrachte handleiding: optimaal plezier van uw ontwerpsoftware!
Handleiding EQ7 - lessen
Door de wire-o-ringband blijft de handleiding altijd gemakkelijk open liggen op uw bureau.
Handleiding EQ7 - lessen
Handleiding EQ7 - lessen
Stapsgewijs krijgt u alle functies van EQ7 onder de knie.

Net als bij EQ6 heeft Heleen Pinkster in samenwerking met Electric Quilt Company een nederlandstalige handleiding voor EQ7 gemaakt.

Hieronder ziet u de complete inhoudsopgave van dit boek met maar liefst 22 uitgebreide lessen. Alle functies van Electric Quilt 7 worden hierin duidelijk uitgelegd.

De handleiding telt 140 pagina’s en is gebonden in een handige wire-o-ringband. Het boek blijft daardoor gemakkelijk open liggen op uw bureau.

Prijs: 29,95 + porto.

Bestellen

U kunt de handleiding bestellen via de pagina met aanbiedingen EQ7.

Inhoudsopgave

Introductie
Installeer EQ7, Activeer EQ7
Registreer EQ7, De-activeer EQ7, De-installeer EQ7
Lap Top of Touch Pad, Kies Inches of Centimeters

EQ7 Quilt Lessen

Les 1: Effen Horizontale Quilt

Maken van een nieuw project (Creating a New Project)
Rondkijken in de werkomgeving (Touring the Workspace)
Beginnen van nieuwe horizontale quilt (Starting a Horizontal Quilt)
Leren hoe het lay-out tabblad werkt (Learning How Layout Controls Work)
Inkleuren van de effen horizontalequilt (Coloring the Plain Horizontal Quilt)
Begrijpen van het schetsboek (Understanding the Sketchbook)
Aanpassen van de quilt (Modifying the Quilt)

Les 2: Eén-Blok Horizontale Quilt

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Begin met een nieuwe quilt (Starting a New Quilt)
Bekijk de bibliotheek (Visiting the Library)
Voeg blokken aan uw project toe (Adding Blocks to Your Project)
Zet blokken in de quilt (Setting Blocks in the Quilt)
Kleur blokken met een verfkwast (Coloring Blocks with the Paintbrush)
Gebruik de ‘verwissel de kleuren’ en de spuitbus gereedschappen (Using the Swap All Colors and Spraycan Tools)
Draai en omslaan van blokken (Rotating and Flipping Blocks)
Leer hoe symmetry werkt (Learning How Symmetry Works)

Les 3: Twee-Blokken en Horizontale Sampler Quilt

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Begin met een nieuwe quilt (Starting a New Quilt)
Toevoegen en aanpassen van borders (Adding and Modifying Borders)
Zoeken van blokken in de bibliotheek (Searching for Blocks in the Library)
Zet blokken in de quilt (Setting Blocks in the Quilt)
Draaien van de vertikale tussenbanen (Rotating the Vertical Sash Strips)
Kleuren van de quilt (Coloring the Quilt)
Maken van een samplerquilt (Making a Samplerquilt)
Wijzigen van de quilt (Modifying the Quilt)

Les 4: Op-de-punt Quilt

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Begin met een nieuwe quilt (Starting a New Quilt)
Blokken uit de bibliotheek ophalen (Getting Blocks from the Library)
Ontwerpen van de quilt (Designing the Quilt)
Toevoegen van borders (Adding Borders)
De Quilt kleuren met stoffen uit de bibliotheek (Coloring the Quilt with Fabrics from the Li-brary )
Naam geven aan uw voltooide quilt (Naming your Finished Quilt )

Les 5: Op-de-punt Medaillon Quilt

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Begin met een nieuwe op-de-punt quilt (Starting a New On-Piont Quilt)
Toevoegen van borders aan de medaillon (Adding Borders to your Madallion)
Begin een nieuwe variabele-punt quilt (Starting a New Variable Point Quilt)
Werken aan borders (Working on Borders)
Blokken uit de bibliotheek ophalen (Getting Blocks from the Library)
Blokken in de quilt zetten (Setting blocks in the Quilt)
Gebruik het gereedschap ‘plaats automatische border’ (Using the Set Auto Border Tool)
De Quilt inkleuren (Coloring the Quilt)
Veranderen van een scheef centrum (Changing the Skewed Center)
Borders vast zetten (Fixing the Borders)
De Quilt opnieuw inkleuren (Recoloring the Quilt)
Naam geven aan uw voltooide quilt (Naming your Finished Quilt) 3

Les 6: Custom Set & lagen

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Toevoegen van blokken, motieven en stencils uit de bibliotheek (Adding Blocks, Motifs, and Stencils from the Library)
Toevoegen van een foto uit de bibliotheek (Adding a Photo from the Library)
Toevoegen van borduursels uit de bibliotheek (Adding Embroidery from the Library)
Maak een ‘Custom Set’ quilt vanaf het begin (Starting a New Custom Set Quilt from Scratch)
Plaatsen van blokken in een quilt (Setting Blocks in the Quilt)
Corrigeren van blokken in een quilt (Adjusting Blocks in the Quilt)
Toevoegen en verwijderen van gereedschappen (Adding and Removing Tools)
Kopiëren en plakken van blokken (Copying and Pasting Blocks)
Laag 1 van de quilt vullen (Filling Layer 1 of the Quilt)
Toevoegen van motieven, Stencils, borduursels en foto’s (Adding Motifs, Stencils, Embroi-dery & Photos)
Gebruik een quilt lay-out van de bibliotheek (Using a Quilt Layout from the Library )

EQ7 EasyDraw™ Block Lessen

 

Les 1: Teken een Nine-Patch en een Dubbel Nine-Patch Blok

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Begin een nieuw Easy Draw™ Blok (Starting a New Easy Draw™ Block)
Instellen van de blokmaat en het raster voor een 6 inch blok (Setting up the Block Size and Grid for a 6-inch Block)
Tekenen van een Nine Patch blok (Drawing a Nine-Patch Block)
Dubbel controleren van lijnen en tekenfouten (Double-Checking Lines and Drawing Errors)
Kleuren van een blok (Coloring an Block)
Aanpassen van een blok om zo een nieuw blok te maken (Modifying a Block to Make a New Block)
Gebruik van het raster-gereedschap (Using the Grid Tool)

Les 2: Begrijpen van de basisprincipes van Easy Draw™

Openen van een bestaand project (Opening an Existing Project)
Begin een nieuw Easy Draw™ Blok (Starting a New Easy Draw™ Block)
Instellen van de blokmaat en het raster voor een 6 inch blok (Setting up the Block Size and Grid for a 6-inch Block)
Begrijpen van Easy Draw™ fouten (Understanding Easy Draw™ Errors)
Verwijderen van lijnen (Deleting Lines)

Les 3: Tekenen van een Log Cabin

Openen van een bestaand project (Opening an Existing Project)
Begin een nieuw Easy Draw™ Blok (Starting a New Easy Draw™ Block)
Instellen van het blok (Setting up the Block)
Tekenen van een Log Cabin (Drawing a Log Cabin)
Dubbel controleren van lijnen en tekenfouten (Double-checking Lines and Drawing Errors)
Kleuren van een blok (Coloring a Block)

Les 4: Tekenen van een ster in een ster

Openen van een bestaand project (Opening an Existing Project)
Begin met een bibliotheekblok (Starting with a Library Block)
Bewerken van een blok uit het schetsboek (Editing the Block from the Sketchbook)
Instellen van de blokmaat en het raster (Setting up the Block Size and Grid)
Tekenen van de tweede ster (Drawing the Second Star)
Dubbel controleren van lijnen en tekenfouten (Double-checking Lines and Drawing Errors)
Kleuren van een blok (Coloring a Block) 4

Les 5: Maak een foundation-pieced Priscilla

Openen van een bestaand project (Opening an Existing Project)
Begin met een bibliotheekblok (Starting with a Library Block)
Bewerken van een blok uit het schetsboek (Editing the Block from the Sketchbook)
Instellen van de blokmaat en het raster (Setting up the Block Size and Grid)
Tekenen van het vereenvoudigde blok (Drawing the Simplified Block)
Tekenen van het foundation blok (Drawing the Foundation Block)
Kleuren van een blok (Coloring a Block)

Les 6: Leer meer over verdelen en verschuiven

Openen van een bestaand project (Opening an Existing Project)
Begin met een bibliotheekblok (Starting with a Library Block)
Bewerken van een blok uit het schetsboek (Editing the Block from the Sketchbook)
Instellen van de blokmaat en het raster (Setting up the Block Size and Grid)
Splitsen van bogen in gelijke stukken (Splitting the Arcs into Equal Pieces)
Splitsen van bogen in ongelijke stukken (Splitting the Arcs into Uneven Pieces)
Kleuren van een blok (Coloring a Block)

EQ7 Pieced PatchDraw™ Block Lessen

Les 1: Teken een acht puntige ster

Maken van een nieuw project (Creating a New Project)
Begin een nieuw PatchDraw Blok (Starting a New PatchDraw Block)
Bekijk de mogelijke rasters van PatchDraw (Viewing the Possible PatchDraw Grids)
Instellen van het raster voor de achtpuntige ster (Setting up the Eight-Point Star Grid)
Tekenen van een effen achtpuntige ster (Drawing a Plain Eight-Pointed Star)
Kleuren van het blok (Coloring an Block)

Les 2: Teken een New York Beauty

Open een bestaand project (Open an Existing Project)
Begin een nieuw PatchDraw Blok (Starting a New PatchDraw Block)
Kleuren van het blok (Coloring an Block)

EQ7 PatchDraw Applicatie Lessen

Les 1: Oefenen met de gereedschappen

Maken van een nieuw project (Creating a New Project)
Begin een nieuw PatchDraw Blok (Starting a New PatchDraw Block)
Instellen van het blok (Setting up the Block)
Toevoegen van alle gereedschappen (Adding all the Tools)
Tekenen met het gereedschap ‘lijn’ (Drawing with the Line Tool)
Tekenen met het gereedschap ‘Bezier Curve’ (Drawing with the Bezier Curve Tool)
Tekenen met het gereedschap ‘vrije hand’ (Drawing with the Free Hand Tool)
Tekenen met het gereedschap ‘penseel streek’ (Drawing with the Brush Stroke Tool)
Tekenen met het gereedschap ‘rechthoek’ (Drawing with the Rectangle Tool)
Tekenen met het gereedschap ‘Ellips’ (Drawing with the Ellipse Tool)
Tekenen met het gereedschap ‘ovaal en veelhoek’ (Drawing with the Oval and Polygon Tool)
Tekenen van een echte applicatie (Drawing a Real Appliqué)
Kleuren van het blok (Coloring an Block)

Les 2: Blokken tegenover motieven

Openen van een bestaand project (Opening an Existing Project)
Begin een nieuw PatchDraw Blok (Starting a New PatchDraw Block)
Controleren waar het blok is gebleven (Verifying Where the Block Went)
Maken van een motief (Making a Motif) 5

Les 3: Applicatie en stencil kransen

Openen van een bestaand project (Opening an Existing Project)
Begin een nieuw PatchDraw Blok (Starting a New PatchDraw Block)
Instellen van het blok (Setting up the Block)
Tekenen van een bloem uit de vrije hand (Drawing a Freehand Flower)
Tekenen van een stencil krans (Drawing a Stencil Wreath)
Kleuren van het stencil (Coloring the Stencil)
Controleren waar het blok is gebleven (Verifying Where the Block Went)

EQ7 Print Lessen

 

Les 1: Printen van blok patronen

Openen van de Log Cabin—traditionele snelle quilt (Opening the Log Cabin—Traditional Quick Quilt)
Controleren van de lay-out (Checking out the Layout)
Printen van het blok (Printing the Block)
Printen van een foundation patroon (Printing a Foundation Pattern)
Printen van mallen ( Printing Templates)
Printen voor snijden met rolmes (Printing Rotary Cutting)

Les 2: Printen van quilts en stofberekening

Openen van de ’Storm at Sea’ snelle quilt (Opening the Storm at Sea Quick Quilt)
Printen van de quilt (Printing the Quilt)
Printen van een stofberekening (Printing a Yardage Estimate)
Truc bij het schatten van stofhoeveelheid (Tricks to Use when Estimating Yardage)

Les 3: Printen van afbeeldingen

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Toevoegen van foto’s uit de bibliotheek (Adding Photo’s from the Library)
Gebruiken van de foto lay-out (Using Photo Layout)

EQ7 Afbeelding Lessen

 

Les 1: Maken van Sepia-kleurige afbeeldingen

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Toevoegen van foto’s uit de bibliotheek (Adding Photo’s from the Library)
Bewerken van een afbeelding op de afbeelding werktafel (Editing an Image to the Image Worktable)
Laten verkleuren van een afbeelding (Colorize an Image)

Les 2: Werken met vierkante symmetrie

Maak een nieuw project (Creating a New Project)
Toevoegen van foto’s uit de bibliotheek (Adding Photo’s from the Library)
Bewerken van een afbeelding op de afbeelding werktafel (Editing an Image to the Image Worktable)
Aanbrengen van vierkante symmetrie (Applying Square Symmetries)

Bijlage: Verklaring van Tools (gereedschappen / knoppen)

Project Tools (gereedschappen)
Quilt Tools
Color Tools (Quilt worktable)
EasyDraw™ Tools
Color Tools (Block worktable)
Tracing Tools (Block Worktable)
Image Worktable Tools
PatchDraw- Appliqué Tools
PatchDraw-Pieced Tools

Terug naar overzicht