Wilma Karels | Patchwork & Quilten

Quilten en Patchwork geschiedenis

Vanaf deze pagina kunt u naar de pagina’s met uitleg over patchwork en quilten. Er wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van patchwork en quilten. De ontstaansgeschiedenis van de diverse quilttechnieken komt aan de orde.

Geschiedenis van Patchwork en Quilten

Er is veel te doen op het gebied van patchwork en quilten. Maar wat betekenen die begrippen eigenlijk precies? En wat is het verschil tussen patchwork en quilten? Hoe en waar is het quilten ontstaan? Welke rol speelde het quilten in de sociale en economische geschiedenis? Op de onderstaande pagina’s leest u het antwoord op al deze vragen.

De termen patchwork en quilten

De verschillen tussen patchwork en quilten worden op deze pagina uitgelegd en ook de begrippen appliqueren en quilt top komen aan de orde. Waarom is het quilten van de patchworkdeken eigenlijk nodig? >>>

De oorsprong van het quilten

Hoe is de traditie van het quilten ontstaan? Zelfs de kruistochten hebben aan het decoratief quilten bijgedragen. Quilten werd in oude tijden vooral voor nuttige doeleinden gedaan. Lees op deze pagina hoe het ontstaan is. >>>

Quilten in Amerika

Patchwork en quilten is in Amerika ontstaan. De Amerikaanse quilt-traditie heeft een belangrijke invloed gehad op de cultuur. Maar wat hebben de Linsey-woolsey’s daar nu mee te maken? Lees het op deze pagina. >>>

Van medallionquilts naar blokkenquilts

Als het economisch beter gaat, is dat ook in de hobbys terug te zien. Zo kwam het dat er duurdere stoffen gebruikt werden in de traditie van patchwork en quilten. Wat broderie perse en white work quilts daarmee te maken hebben, leest u op deze pagina. >>>

Applicatiequilts en geometrische vormen

Applicatiequilts zijn al lange tijd populair. Baltimore quilts zijn bijzondere applicatie quilts. Maar het bleef niet bij deze vormen. Naderhand kwamen er meer geometrische vormen in zwang. Lees er over op deze pagina. >>>

Tradities rond quilten

Quilten is een sociale bezigheid. Dat is ook te zien aan de tradities rond quilten: patchwork rond het huwelijk, vriendschapsquilts en pioniersquilts. Al deze tradities worden op deze pagina beschreven. >>>

Quilts met een boodschap

Het is niet altijd gemakkelijk om rechtstreeks te zeggen wat je bedoelt. Vooral niet als er gevaar dreigt. Dat zie je ook in de geschiedenis van patchwork en quilten terug. In allerlei omstandigheden werden quilts gebruikt om een boodschap uit te dragen. Lees er over op deze pagina. >>>

Quilten en de Amish

De Amish-people is een groepering in Amerika die dicht bij de Bijbel wil leven. Daar hoort in hun ogen bij dat ze niet meegaan met allerlei technische vernieuwingen. Ze hebben een rijke traditie op het gebied van quilten en patchwork. Op deze pagina leest u er meer over. >>>

Opkomst van de naaimachine

Patchwork en quilten is van oorsprong handwerk. Maar net als met alles ging het ook met quilten en patchwork: de technische mogelijkheden zorgen voor veranderingen. Zo doet de naaimachine zijn intrede. Lees er over op deze pagina. >>>

Herleving van het quilten

Na een inzinking komt meestal weer een herleving. En zo is het ook met patchwork en quilten gegaan. Lees op deze pagina over de hernieuwde belangstelling voor patchwork en quilten en de stand van zaken op dit moment. >>>

Terug naar overzicht